KR 1933/-38
Ps. 78:22 koska he eivät uskoneet Jumalaan eivätkä luottaneet hänen apuunsa. > Siirry

Ei rinnakkaisviitteitä

Biblia (1776)

Ps. 78:22 Ettei he uskoneet Jumalan päälle, ja ei uskaltaneet hänen apuunsa.

Ruotsi (1917)

Ps. 78:22 eftersom de icke trodde på Gud och ej förtröstade på hans frälsning.

KJV (1789)

Ps. 78:22 Because they believed not in God, and trusted not in his salvation: