KR 1933/-38
Ps. 19:12 Myös sinun palvelijasi ottaa niistä vaarin, niiden noudattamisesta on suuri palkka. > Siirry

Rinnakkaisviitteet (KR 1933/-38)

3Moos. 18:5 Noudattakaa minun käskyjäni ja säädöksiäni, sillä se ihminen, joka ne pitää, on niistä elävä. Minä olen Herra. > Siirry
3Moos. 26:3 Jos te vaellatte minun säädöksieni mukaan ja noudatatte minun käskyjäni ja pidätte ne, > Siirry
Joh. 14:21 Jolla on minun käskyni ja joka ne pitää, hän on se, joka minua rakastaa; mutta joka minua rakastaa, häntä minun Isäni rakastaa, ja minä rakastan häntä ja ilmoitan itseni hänelle." > Siirry
Joh. 14:23 Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Jos joku rakastaa minua, niin hän pitää minun sanani, ja minun Isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen tykönsä ja jäämme hänen tykönsä asumaan. > Siirry
1Tim. 4:8 Sillä ruumiillisesta harjoituksesta on hyötyä vain vähään; mutta jumalisuudesta on hyötyä kaikkeen, koska sillä on elämän lupaus, sekä nykyisen että tulevaisen. > Siirry

Biblia (1776)

Ps. 19:12 Sinun palvelias myös niissä opetetaan: ja joka niitä pitää, hänellä on suuri palkka.

Ruotsi (1917)

Ps. 19:12 Av dem hämtar ock din tjänare varning; den som håller dem har stor lön.

KJV (1789)

Ps. 19:11 Moreover by them is thy servant warned: and in keeping of them there is great reward.