KR 1933/-38
Ps. 118:22 Se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, on tullut kulmakiveksi. > Siirry

Rinnakkaisviitteet (KR 1933/-38)

Jes. 28:16 sentähden, näin sanoo Herra, Herra: Katso, minä lasken Siioniin peruskiven, koetellun kiven, kalliin kulmakiven, lujasti perustetun; joka uskoo, se ei pakene. > Siirry
Matt. 21:42 Jeesus sanoi heille: "Ettekö ole koskaan lukeneet kirjoituksista: 'Se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, on tullut kulmakiveksi; Herralta tämä on tullut ja on ihmeellinen meidän silmissämme'? > Siirry
Ap.t. 4:11 Hän on 'se kivi, jonka te, rakentajat, hylkäsitte, mutta joka on kulmakiveksi tullut'. > Siirry
1Piet. 2:6 Sillä Raamatussa sanotaan: "Katso, minä lasken Siioniin valitun kiven, kalliin kulmakiven; ja joka häneen uskoo, ei ole häpeään joutuva". > Siirry

Biblia (1776)

Ps. 118:22 Se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, on tullut kulmakiveksi.

Ruotsi (1917)

Ps. 118:22 Den sten som byggningsmännen förkastade har blivit en hörnsten.

KJV (1789)

Ps. 118:22 The stone which the builders refused is become the head stone of the corner.