• slide

    RAAMATTU - KOIVUNIEMEN
    RAAMATTUHAKU JA NETTIRAAMATTU

    Kirkkoraamattu 1933/38, Biblia 1776,
    Ruotsi Bibeln 1917, Englanti KJV 1789

Facebook share Twitter print

Raamattu

Koivuniemen Raamattuhaku ja Nettiraamattu

 
 Hae Raamatusta Käännös:
 Haku rajataan seuraaviin kirjoihin:
Hae Tyhjennä
<< Edellinen kirja < Edellinen luku Seuraava luku > Seuraava kirja >>
 

Nehemia:
7:1 Kun muuri oli rakennettu, asetin minä ovet paikoillensa; ja niiden vartioimisen saivat ovenvartijat, veisaajat ja leeviläiset tehtäväkseen.
7:2 Ja Jerusalemin päämiehiksi minä asetin veljeni Hananin ja linnanpäällikön Hananjan, sillä hän oli luotettava mies ja pelkäsi Jumalaa enemmän kuin moni muu.
7:3 Ja minä sanoin heille: "Jerusalemin portteja älköön avattako, ennenkuin aurinko on polttavimmillaan; ja vartijain vielä seisoessa paikoillaan on ovet suljettava ja salvoilla teljettävä. Ja Jerusalemin asukkaita pantakoon vartioimaan, kukin vartiopaikallensa, kukin oman talonsa kohdalle.
7:4 Kaupunki oli joka suuntaan tilava ja suuri, mutta väkeä siinä oli vähän, ja taloja oli vielä rakentamatta.
7:5 Niin Jumala antoi minun sydämeeni, että minun oli koottava ylimykset, esimiehet ja kansa sukuluetteloon merkittäviksi. Silloin minä löysin niiden sukuluettelon, jotka ensin olivat tulleet sinne, ja huomasin siihen kirjoitetun:
7:6 "Nämä ovat tämän maakunnan asukkaat, jotka lähtivät pakkosiirtolaisten vankeudesta, johon Nebukadnessar, Baabelin kuningas, oli heidät vienyt, ja palasivat Jerusalemiin ja Juudaan, kukin kaupunkiinsa,
7:7 ne, jotka tulivat Serubbaabelin, Jeesuan, Nehemian, Asarjan, Raamian, Nahamanin, Mordokain, Bilsanin, Misperetin, Bigvain, Nehumin ja Baanan kanssa. Israelin kansan miesten lukumäärä oli:
7:8 Paroksen jälkeläisiä kaksituhatta sata seitsemänkymmentä kaksi;
7:9 Sefatjan jälkeläisiä kolmesataa seitsemänkymmentä kaksi;
7:10 Aarahin jälkeläisiä kuusisataa viisikymmentä kaksi;
7:11 Pahat-Mooabin jälkeläisiä, nimittäin Jeesuan ja Jooabin jälkeläisiä, kaksituhatta kahdeksansataa kahdeksantoista;
7:12 Eelamin jälkeläisiä tuhat kaksisataa viisikymmentä neljä;
7:13 Sattun jälkeläisiä kahdeksansataa neljäkymmentä viisi;
7:14 Sakkain jälkeläisiä seitsemänsataa kuusikymmentä;
7:15 Binnuin jälkeläisiä kuusisataa neljäkymmentä kahdeksan;
7:16 Beebain jälkeläisiä kuusisataa kaksikymmentä kahdeksan;
7:17 Asgadin jälkeläisiä kaksituhatta kolmesataa kaksikymmentä kaksi;
7:18 Adonikamin jälkeläisiä kuusisataa kuusikymmentä seitsemän;
7:19 Bigvain jälkeläisiä kaksituhatta kuusikymmentä seitsemän;
7:20 Aadinin jälkeläisiä kuusisataa viisikymmentä viisi;
7:21 Aaterin, nimittäin Hiskian, jälkeläisiä yhdeksänkymmentä kahdeksan;
7:22 Haasumin jälkeläisiä kolmesataa kaksikymmentä kahdeksan;
7:23 Beesain jälkeläisiä kolmesataa kaksikymmentä neljä;
7:24 Haarifin jälkeläisiä sata kaksitoista;
7:25 gibeonilaisia yhdeksänkymmentä viisi;
7:26 Beetlehemin ja Netofan miehiä sata kahdeksankymmentä kahdeksan;
7:27 Anatotin miehiä sata kaksikymmentä kahdeksan;
7:28 Beet-Asmavetin miehiä neljäkymmentä kaksi;
7:29 Kirjat-Jearimin, Kefiran ja Beerotin miehiä seitsemänsataa neljäkymmentä kolme;
7:30 Raaman ja Geban miehiä kuusisataa kaksikymmentä yksi;
7:31 Mikmaan miehiä sata kaksikymmentä kaksi;
7:32 Beetelin ja Ain miehiä sata kaksikymmentä kolme;
7:33 toisen Nebon miehiä viisikymmentä kaksi;
7:34 toisen Eelamin jälkeläisiä tuhat kaksisataa viisikymmentä neljä;
7:35 Haarimin jälkeläisiä kolmesataa kaksikymmentä;
7:36 jerikolaisia kolmesataa neljäkymmentä viisi;
7:37 loodilaisia, haadidilaisia ja oonolaisia seitsemänsataa kaksikymmentä yksi;
7:38 senaalaisia kolmetuhatta yhdeksänsataa kolmekymmentä.
7:39 Pappeja oli: Jedajan jälkeläisiä, nimittäin Jesuan sukua, yhdeksänsataa seitsemänkymmentä kolme;
7:40 Immerin jälkeläisiä tuhat viisikymmentä kaksi;
7:41 Pashurin jälkeläisiä tuhat kaksisataa neljäkymmentä seitsemän;
7:42 Haarimin jälkeläisiä tuhat seitsemäntoista.
7:43 Leeviläisiä oli: Jeesuan ja Kadmielin jälkeläisiä, nimittäin Hoodevan jälkeläisiä, seitsemänkymmentä neljä.
7:44 Veisaajia oli: Aasafin jälkeläisiä sata neljäkymmentä kahdeksan.
7:45 Ovenvartijoita oli: Sallumin jälkeläisiä, Aaterin jälkeläisiä, Talmonin jälkeläisiä, Akkubin jälkeläisiä, Hatitan jälkeläisiä, Soobain jälkeläisiä sata kolmekymmentä kahdeksan.
7:46 Temppelipalvelijoita oli: Siihan jälkeläiset, Hasufan jälkeläiset, Tabbaotin jälkeläiset,
7:47 Keeroksen jälkeläiset, Siian jälkeläiset, Paadonin jälkeläiset,
7:48 Lebanan jälkeläiset, Hagaban jälkeläiset, Salmain jälkeläiset,
7:49 Haananin jälkeläiset, Giddelin jälkeläiset, Gaharin jälkeläiset,
7:50 Reajan jälkeläiset, Resinin jälkeläiset, Nekodan jälkeläiset,
7:51 Gassamin jälkeläiset, Ussan jälkeläiset, Paaseahin jälkeläiset,
7:52 Beesain jälkeläiset, Meunimin jälkeläiset, Nefusesimin jälkeläiset,
7:53 Bakbukin jälkeläiset, Hakufan jälkeläiset, Harhurin jälkeläiset,
7:54 Baslutin jälkeläiset, Mehidan jälkeläiset, Harsan jälkeläiset,
7:55 Barkoksen jälkeläiset, Siiseran jälkeläiset, Taamahin jälkeläiset,
7:56 Nesiahin jälkeläiset, Hatifan jälkeläiset.
7:57 Salomon palvelijain jälkeläisiä oli: Sootain jälkeläiset, Sooferetin jälkeläiset, Peridan jälkeläiset,
7:58 Jaalan jälkeläiset, Darkonin jälkeläiset, Giddelin jälkeläiset,
7:59 Sefatjan jälkeläiset, Hattilin jälkeläiset, Kooferet-Sebaimin jälkeläiset, Aamonin jälkeläiset.
7:60 Temppelipalvelijoita ja Salomon palvelijain jälkeläisiä oli kaikkiaan kolmesataa yhdeksänkymmentä kaksi.
7:61 Nämä ovat ne, jotka lähtivät Teel-Melahista, Teel-Harsasta, Kerub-Addonista ja Immeristä, voimatta ilmoittaa perhekuntaansa ja syntyperäänsä, olivatko israelilaisia:
7:62 Delajan jälkeläiset, Tobian jälkeläiset, Nekodan jälkeläiset, kuusisataa neljäkymmentä kaksi.
7:63 Ja pappeja: Habaijan jälkeläiset, Koosin jälkeläiset, Barsillain jälkeläiset, sen, joka oli ottanut itsellensä vaimon gileadilaisen Barsillain tyttäristä ja jota kutsuttiin heidän nimellään.
7:64 Nämä etsivät sukuluetteloitaan, niitä löytämättä, ja niin heidät julistettiin pappeuteen kelpaamattomiksi.
7:65 Maaherra kielsi heitä syömästä korkeasti-pyhää, ennenkuin nousisi pappi, joka voi käyttää uurimia ja tummimia.
7:66 Koko seurakunta yhteenlaskettuna oli neljäkymmentäkaksi tuhatta kolmesataa kuusikymmentä,
7:67 paitsi heidän palvelijoitansa ja palvelijattariansa, joita oli seitsemäntuhatta kolmesataa kolmekymmentä seitsemän. Lisäksi oli heillä kaksisataa neljäkymmentä viisi mies- ja naisveisaajaa.
7:68 Kameleja heillä oli neljäsataa kolmekymmentä viisi, aaseja kuusituhatta seitsemänsataa kaksikymmentä.
7:69 Osa perhekunta-päämiehistä antoi lahjoja rakennustyötä varten. Maaherra antoi rahastoon tuhat dareikkia kultaa, viisikymmentä maljaa ja viisisataa kolmekymmentä papin-ihokasta.
7:70 Ja muutamat perhekunta-päämiehistä antoivat rakennusrahastoon kaksikymmentä tuhatta dareikkia kultaa ja kaksituhatta kaksisataa miinaa hopeata.
7:71 Ja muu kansa antoi yhteensä kaksikymmentä tuhatta dareikkia kultaa ja kaksituhatta miinaa hopeata sekä kuusikymmentä seitsemän papin-ihokasta.
7:72 Ja papit, leeviläiset, ovenvartijat, veisaajat ja osa kansasta sekä temppelipalvelijat, koko Israel, asettuivat kaupunkeihinsa. Ja niin tuli seitsemäs kuukausi, ja israelilaiset olivat jo kaupungeissansa.

<< Edellinen kirja < Edellinen luku Seuraava luku > Seuraava kirja >>
 

Koivuniemen Raamattuhaku ja Nettiraamattu

Lataa Raamattu sovelluksena puhelimeesi

Käytä Koivuniemen Raamattu-palvelua kätevästi oman puhelimesi tyylillä. Lataa sovellus ilmaiseksi omaan puhelinjärjestelmääsi.

     
TÄRKEÄÄ: jos Nokia Symbian
-puhelimessasi on Koivuniemen
Raamattuhaku jo asennettuna, poista ensin edellinen asennus.