KR 1933/-38
Miika 2:6 "Älkää saarnatko", saarnaavat he, "sellaisista ei pidä saarnata; eikö väisty pois häpäiseminen?" > Siirry

Rinnakkaisviitteet (KR 1933/-38)

Jes. 30:10 jotka sanovat näkijöille: "Älkää nähkö", ja ennustajille: "Älkää ennustako meille tosia, puhukaa meille mieluisia, ennustakaa silmänlumeita. > Siirry
Aam. 7:16 Kuule siis nyt Herran sana: Sinä sanot: 'Älä ennusta Israelia vastaan, äläkä saarnaa Iisakin heimoa vastaan.' > Siirry

Biblia (1776)

Miika 2:6 Ei teidän pidä (sanovat he) saarnaaman, muiden pitää saarnaaman; ei niiden pidä saarnaaman niinkuin te: emme niin ratki häpiään tule.

Ruotsi (1917)

Miika 2:6 "Hören då upp att predika", så är deras predikan; "om sådant får man icke predika; det är ju ingen ände på smädelser!"

KJV (1789)

Miika 2:6 Prophesy ye not, say they to them that prophesy: they shall not prophesy to them, that they shall not take shame.