KR 1933/-38
Matt. 8:8 Mutta sadanpäämies vastasi ja sanoi: "Herra, en minä ole sen arvoinen, että tulisit minun kattoni alle; vaan sano ainoastaan sana, niin minun palvelijani paranee. > Siirry

Rinnakkaisviitteet (KR 1933/-38)

Ps. 107:20 Hän lähetti sanansa ja paransi heidät ja pelasti heidät haudasta. > Siirry

Biblia (1776)

Matt. 8:8 Niin sadanpäämies vastasi ja sanoi: Herra, en ole minä mahdollinen, että sinä tulet minun kattoni alle; vaan sano ainoasti sana, niin palveliani paranee.

Ruotsi (1917)

Matt. 8:8 Hövitsmannen svarade och sade: "Herre, jag är icke värdig att du går in under mitt tak. Men säg allenast ett ord, så bliver min tjänare frisk.

KJV (1789)

Matt. 8:8 The centurion answered and said, Lord, I am not worthy that thou shouldest come under my roof: but speak the word only, and my servant shall be healed.