KR 1933/-38
Matt. 3:5 Silloin vaelsi hänen tykönsä Jerusalem ja koko Juudea ja kaikki Jordanin ympäristö, > Siirry

Rinnakkaisviitteet (KR 1933/-38)

2Moos. 29:4 Tuo sitten Aaron poikinensa ilmestysmajan ovelle ja pese heidät vedellä. > Siirry
Hes. 36:25 Ja minä vihmon teidän päällenne puhdasta vettä, niin että te puhdistutte; kaikista saastaisuuksistanne ja kaikista kivijumalistanne minä teidät puhdistan. > Siirry
Joh. 3:23 Mutta Johanneskin kastoi Ainonissa lähellä Salimia, koska siellä oli paljon vettä; ja ihmiset tulivat ja antoivat kastaa itsensä. > Siirry
Ap.t. 1:5 Sillä Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan Pyhällä Hengellä, ei kauan näitten päivien jälkeen." > Siirry

Biblia (1776)

Matt. 3:5 Silloin meni hänen tykönsä Jerusalem, ja koko Juudea, ja kaikki maakunta Jordanin ympäriltä.

Ruotsi (1917)

Matt. 3:5 Och från Jerusalem och hela Judeen och hela trakten omkring Jordan gick då folket ut till honom

KJV (1789)

Matt. 3:5 Then went out to him Jerusalem, and all Judaea, and all the region round about Jordan,