KR 1933/-38
Matt. 27:66 Niin he menivät ja turvasivat haudan lukitsemalla kiven sinetillä ja asettamalla vartijat. > Siirry

Ei rinnakkaisviitteitä

Biblia (1776)

Matt. 27:66 Mutta he menivät pois, ja vahvistivat haudan vartiain kanssa, ja lukitsivat kiven sinetillänsä.

Ruotsi (1917)

Matt. 27:66 Och de gingo åstad och skyddade graven, i det att de icke allenast satte ut vakten, utan ock förseglade stenen.

KJV (1789)

Matt. 27:66 So they went, and made the sepulchre sure, sealing the stone, and setting a watch.