KR 1933/-38
Matt. 27:20 Mutta ylipapit ja vanhimmat yllyttivät kansaa anomaan Barabbasta, mutta surmauttamaan Jeesuksen. > Siirry

Ei rinnakkaisviitteitä

Biblia (1776)

Matt. 27:20 Mutta pappein päämiehet ja vanhimmat yllyttivät kansaa anomaan Barabbasta, mutta Jesusta hukkaamaan.

Ruotsi (1917)

Matt. 27:20 Men översteprästerna och de äldste hade övertalat folket att begära Barabbas och låta förgöra Jesus.

KJV (1789)

Matt. 27:20 But the chief priests and elders persuaded the multitude that they should ask Barabbas, and destroy Jesus.