KR 1933/-38
Matt. 24:39 eivätkä tienneet, ennenkuin vedenpaisumus tuli ja vei heidät kaikki; niin on myös Ihmisen Pojan tulemus oleva. > Siirry

Ei rinnakkaisviitteitä

Biblia (1776)

Matt. 24:39 Ja ei tietäneet ennen kuin vedenpaisumus tuli, ja otti pois kaikki: niin pitää myös Ihmisen Pojan tulemus oleman.

Ruotsi (1917)

Matt. 24:39 och de visste av intet, förrän floden kom och tog dem allasammans bort -- så skall det ske vid Människosonens tillkommelse.

KJV (1789)

Matt. 24:39 And knew not until the flood came, and took them all away; so shall also the coming of the Son of man be.