KR 1933/-38
Matt. 24:22 Ja ellei niitä päiviä olisi lyhennetty, ei mikään liha pelastuisi; mutta valittujen tähden ne päivät lyhennetään. > Siirry

Ei rinnakkaisviitteitä

Biblia (1776)

Matt. 24:22 Ja ellei ne päivät olisi lyhennetyt, niin ei yksikään liha tulisi autuaaksi; mutta valittuin tähden pitää ne päivät lyhennettämän.

Ruotsi (1917)

Matt. 24:22 Och om den tiden icke bleve förkortad, så skulle intet kött bliva frälst; men för de utvaldas skull skall den tiden bliva förkortad.

KJV (1789)

Matt. 24:22 And except those days should be shortened, there should no flesh be saved: but for the elect's sake those days shall be shortened.