KR 1933/-38
Matt. 23:31 Niin te siis todistatte itsestänne, että olette niiden lapsia, jotka tappoivat profeetat. > Siirry

Ei rinnakkaisviitteitä

Biblia (1776)

Matt. 23:31 Niin te siis itseänne tunnustatte, että olette niiden lapset, jotka tappoivat prophetat.

Ruotsi (1917)

Matt. 23:31 Så vittnen I då om eder själva, att I ären barn av dem som dräpte profeterna.

KJV (1789)

Matt. 23:31 Wherefore ye be witnesses unto yourselves, that ye are the children of them which killed the prophets.