KR 1933/-38
Matt. 23:29 Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun te rakennatte profeettain hautoja ja kaunistatte vanhurskasten hautakammioita, > Siirry

Ei rinnakkaisviitteitä

Biblia (1776)

Matt. 23:29 Voi teitä kirjanoppineet ja Pharisealaiset, te ulkokullatut! jotka rakennatte prophetain hautoja ja kaunistatte vanhurskasten hautoja,

Ruotsi (1917)

Matt. 23:29 Ve eder, I skriftlärde och faris‚er, I skrymtare, som byggen upp profeternas gravar och pryden de rättfärdigas grifter

KJV (1789)

Matt. 23:29 Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! because ye build the tombs of the prophets, and garnish the sepulchres of the righteous,