KR 1933/-38
Matt. 23:20 Sentähden, joka vannoo alttarin kautta, vannoo sen kautta ja kaiken kautta, mitä sen päällä on. > Siirry

Ei rinnakkaisviitteitä

Biblia (1776)

Matt. 23:20 Joka siis vannoo alttarin kautta, hän vannoo sen kautta ja kaikkein, mikä sen päällä on.

Ruotsi (1917)

Matt. 23:20 Den som svär vid altaret, han svär alltså både vid detta och vid allt som ligger därpå.

KJV (1789)

Matt. 23:20 Whoso therefore shall swear by the altar, sweareth by it, and by all things thereon.