KR 1933/-38
Matt. 22:34 Mutta kun fariseukset kuulivat, että hän oli tukkinut saddukeuksilta suun, kokoontuivat he yhteen; > Siirry

Ei rinnakkaisviitteitä

Biblia (1776)

Matt. 22:34 Mutta kuin Pharisealaiset sen kuulivat, että hän oli Saddukealaisten suun tukinnut, kokoontuivat he yhteen.

Ruotsi (1917)

Matt. 22:34 Men när faris‚erna fingo höra att han hade stoppat munnen till på sadduc‚erna, samlade de sig tillhopa;

KJV (1789)

Matt. 22:34 But when the Pharisees had heard that he had put the Sadducees to silence, they were gathered together.