KR 1933/-38
Matt. 22:23 Sinä päivänä tuli hänen luoksensa saddukeuksia, jotka sanovat, ettei ylösnousemusta ole, ja he kysyivät häneltä > Siirry

Rinnakkaisviitteet (KR 1933/-38)

Ap.t. 23:8 Sillä saddukeukset sanovat, ettei ylösnousemusta ole, ei enkeliä eikä henkeä, mutta fariseukset tunnustavat kumpaisetkin. > Siirry

Biblia (1776)

Matt. 22:23 Sinä päivänä tulivat Saddukealaiset hänen tykönsä, jotka sanovat, ettei ylösnousemusta ole, ja kysyivät häneltä,

Ruotsi (1917)

Matt. 22:23 Samma dag trädde några sadduc‚er fram till honom och ville påstå att det icke gives någon uppståndelse; de frågade honom

KJV (1789)

Matt. 22:23 The same day came to him the Sadducees, which say that there is no resurrection, and asked him,