KR 1933/-38
Matt. 21:6 Niin opetuslapset menivät ja tekivät, niinkuin Jeesus oli heitä käskenyt, > Siirry

Ei rinnakkaisviitteitä

Biblia (1776)

Matt. 21:6 Niin opetuslapset menivät ja tekivät niinkuin Jesus heille käskenyt oli,

Ruotsi (1917)

Matt. 21:6 Och lärjungarna gingo åstad och gjorde såsom Jesus hade befallt dem

KJV (1789)

Matt. 21:6 And the disciples went, and did as Jesus commanded them,