KR 1933/-38
Matt. 21:11 Niin kansa sanoi: "Tämä on se profeetta, Jeesus, Galilean Nasaretista." > Siirry

Rinnakkaisviitteet (KR 1933/-38)

Matt. 2:23 Ja sinne tultuaan hän asettui asumaan kaupunkiin, jonka nimi on Nasaret; että kävisi toteen, mikä profeettain kautta on puhuttu: "Hän on kutsuttava Nasaretilaiseksi." > Siirry
Joh. 1:46 Natanael sanoi hänelle: "Voiko Nasaretista tulla mitään hyvää?" Filippus sanoi hänelle: "Tule ja katso." > Siirry

Biblia (1776)

Matt. 21:11 Niin kansa sanoi: tämä on Jesus, propheta Galilean Natsaretista.

Ruotsi (1917)

Matt. 21:11 Och folket sade: "Det är Jesus, profeten, från Nasaret i Galileen."

KJV (1789)

Matt. 21:11 And the multitude said, This is Jesus the prophet of Nazareth of Galilee.