KR 1933/-38
Matt. 20:16 Näin viimeiset tulevat ensimmäisiksi ja ensimmäiset viimeisiksi." > Siirry

Rinnakkaisviitteet (KR 1933/-38)

Matt. 19:30 Mutta monet ensimmäiset tulevat viimeisiksi, ja monet viimeiset ensimmäisiksi." > Siirry
Mark. 10:31 Mutta monet ensimmäiset tulevat viimeisiksi ja viimeiset ensimmäisiksi." > Siirry
Luuk. 13:30 Ja katso, on viimeisiä, jotka tulevat ensimmäisiksi, ja on ensimmäisiä, jotka tulevat viimeisiksi." > Siirry

Biblia (1776)

Matt. 20:16 Niin viimeiset tulevat ensimäisiksi ja ensimäiset viimeisiksi. Sillä monta ovat kutsutut, mutta harvat valitut.

Ruotsi (1917)

Matt. 20:16 Så skola de sista bliva de första, och de första bliva de sista."

KJV (1789)

Matt. 20:16 So the last shall be first, and the first last: for many be called, but few chosen.