KR 1933/-38
Matt. 19:22 Mutta kun nuorukainen kuuli tämän sanan, meni hän pois murheellisena, sillä hänellä oli paljon omaisuutta. > Siirry

Rinnakkaisviitteet (KR 1933/-38)

Ps. 62:11 Älkää luottako väkivaltaan, älkää turhaan panko toivoanne ryöstettyyn tavaraan. Jos rikkautta karttuu, älkää siihen sydäntänne kiinnittäkö. > Siirry

Biblia (1776)

Matt. 19:22 Mutta kuin nuorukainen kuuli sen puheen, meni hän pois murheissansa; sillä hänellä oli paljo tavaraa.

Ruotsi (1917)

Matt. 19:22 Men när den unge mannen hörde detta, gick han bedrövad bort, ty han hade många ägodelar.

KJV (1789)

Matt. 19:22 But when the young man heard that saying, he went away sorrowful: for he had great possessions.