KR 1933/-38
Matt. 18:31 Kun nyt hänen kanssapalvelijansa näkivät, mitä tapahtui, tulivat he kovin murheellisiksi ja menivät ja ilmoittivat herrallensa kaiken, mitä oli tapahtunut. > Siirry

Ei rinnakkaisviitteitä

Biblia (1776)

Matt. 18:31 Mutta kuin muut hänen kanssapalveliainsa näkivät mitä tehtiin, murehtivat he sangen kovin, tulivat ja ilmoittivat herrallensa kaiken, mitä tehty oli.

Ruotsi (1917)

Matt. 18:31 Då nu hans medtjänare sågo det som skedde, togo de mycket illa vid sig och gingo och berättade för sin herre allt som hade skett.

KJV (1789)

Matt. 18:31 So when his fellowservants saw what was done, they were very sorry, and came and told unto their lord all that was done.