KR 1933/-38
Matt. 13:49 Näin on käyvä maailman lopussa; enkelit lähtevät ja erottavat pahat vanhurskaista > Siirry

Rinnakkaisviitteet (KR 1933/-38)

Matt. 25:32 Ja hänen eteensä kootaan kaikki kansat, ja hän erottaa toiset toisista, niinkuin paimen erottaa lampaat vuohista. > Siirry

Biblia (1776)

Matt. 13:49 Näin on tapahtuva maailman lopulla: Enkelit menevät ulos ja eroittavat pahat vanhurskasten keskeltä,

Ruotsi (1917)

Matt. 13:49 Så skall det ock ske vid tidens ände: änglarna skola gå ut och skilja de onda från de rättfärdiga

KJV (1789)

Matt. 13:49 So shall it be at the end of the world: the angels shall come forth, and sever the wicked from among the just,