KR 1933/-38
Matt. 12:27 Ja jos minä Beelsebulin voimalla ajan ulos riivaajia, kenenkä voimalla sitten teidän lapsenne ajavat niitä ulos? Niinpä he tulevat olemaan teidän tuomarinne. > Siirry

Ei rinnakkaisviitteitä

Biblia (1776)

Matt. 12:27 Ja jos minä beelsebubin kautta ajaisin perkeleitä ulos, kenenkä kautta siis poikanne ajavat niitä ulos? Sentähden pitää heidän oleman teidän tuomarinne.

Ruotsi (1917)

Matt. 12:27 Och om det är med Beelsebul som jag driver ut de onda andarna, med vem driva då edra egna anhängare ut dem? De skola alltså vara edra domare.

KJV (1789)

Matt. 12:27 And if I by Beelzebub cast out devils, by whom do your children cast them out? therefore they shall be your judges.