KR 1933/-38
Matt. 12:17 että kävisi toteen, mikä on puhuttu profeetta Esaiaan kautta, joka sanoo: > Siirry

Ei rinnakkaisviitteitä

Biblia (1776)

Matt. 12:17 Että täytettäisiin, mitä sanottu oli Jesaias prophetan kautta, joka sanoo:

Ruotsi (1917)

Matt. 12:17 Ty det skulle fullbordas, som var sagt genom profeten Esaias, när han sade:

KJV (1789)

Matt. 12:17 That it might be fulfilled which was spoken by Esaias the prophet, saying,