KR 1933/-38
Matt. 11:14 ja jos tahdotte ottaa vastaan: hän on Elias, joka oli tuleva. > Siirry

Rinnakkaisviitteet (KR 1933/-38)

Mal. 4:5 Katso, minä lähetän teille profeetta Elian, ennenkuin tulee Herran päivä, se suuri ja peljättävä. > Siirry
Matt. 17:12 Mutta minä sanon teille, että Elias on jo tullut. Mutta he eivät tunteneet häntä, vaan tekivät hänelle, mitä tahtoivat. Samoin myös Ihmisen Poika saa kärsiä heiltä." > Siirry
Mark. 9:13 Mutta minä sanon teille: Elias onkin tullut, ja he tekivät hänelle, mitä tahtoivat, niinkuin hänestä on kirjoitettu." > Siirry
Luuk. 1:17 Ja hän käy hänen edellään Eliaan hengessä ja voimassa, kääntääksensä isien sydämet lasten puoleen ja tottelemattomat vanhurskasten mielenlaatuun, näin Herralle toimittaaksensa valmistetun kansan." > Siirry

Biblia (1776)

Matt. 11:14 Ja jos te tahdotte ottaa vastaan: hän on se Elias, joka tuleva on.

Ruotsi (1917)

Matt. 11:14 och om I viljen tro det: han är Elias, den som skulle komma.

KJV (1789)

Matt. 11:14 And if ye will receive it, this is Elias, which was for to come.