KR 1933/-38
Matt. 1:1 Jeesuksen Kristuksen, Daavidin pojan, Aabrahamin pojan, syntykirja. > Siirry

Rinnakkaisviitteet (KR 1933/-38)

2Sam. 7:12 Kun sinun päiväsi ovat päättyneet ja sinä lepäät isiesi tykönä, korotan minä sinun seuraajaksesi jälkeläisesi, joka lähtee sinun ruumiistasi; ja minä vahvistan hänen kuninkuutensa. > Siirry
Ps. 132:11 Herra on vannonut Daavidille totisen valan, jota hän ei peruuta: "Sinun ruumiisi hedelmän minä asetan sinun valtaistuimellesi. > Siirry
Jes. 11:1 Mutta Iisain kannosta puhkeaa virpi, ja vesa versoo hänen juuristansa. > Siirry
Matt. 22:42 sanoen: "Mitä arvelette Kristuksesta? Kenen poika hän on?" He sanoivat hänelle: "Daavidin". > Siirry
Luuk. 2:4 Niin Joosefkin lähti Galileasta, Nasaretin kaupungista, ylös Juudeaan, Daavidin kaupunkiin, jonka nimi on Beetlehem, hän kun oli Daavidin huonetta ja sukua, > Siirry
Ap.t. 2:30 Koska hän nyt oli profeetta ja tiesi, että Jumala oli valalla vannoen hänelle luvannut asettavansa hänen kupeittensa hedelmän hänen valtaistuimelleen, > Siirry
Ap.t. 13:23 Tämän jälkeläisistä on Jumala lupauksensa mukaan antanut tulla Jeesuksen Israelille Vapahtajaksi, > Siirry
Room. 1:3 hänen Pojastansa - joka lihan puolesta on syntynyt Daavidin siemenestä > Siirry
Gal. 3:16 Mutta nyt lausuttiin lupaukset Aabrahamille ja hänen siemenelleen. Hän ei sano: "Ja siemenille", ikäänkuin monesta, vaan ikäänkuin yhdestä: "Ja sinun siemenellesi", joka on Kristus. > Siirry
Ilm. 22:16 Minä, Jeesus, lähetin enkelini todistamaan näitä teille seurakunnissa. Minä olen Daavidin juurivesa ja hänen suvustansa, se kirkas kointähti." > Siirry

Biblia (1776)

Matt. 1:1 Jesuksen Kristuksen syntymäkirja, Davidin pojan, Abrahamin pojan.

Ruotsi (1917)

Matt. 1:1 Detta är Jesu Kristi, Davids sons, Abrahams sons, släkttavla.

KJV (1789)

Matt. 1:1 The book of the generation of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham.