KR 1933/-38
Mark. 3:21 Kun hänen omaisensa sen kuulivat, menivät he ottamaan häntä huostaansa; sillä he sanoivat: "Hän on poissa suunniltaan". > Siirry

Rinnakkaisviitteet (KR 1933/-38)

Joh. 10:20 Ja useat heistä sanoivat: "Hänessä on riivaaja, ja hän on järjiltään; mitä te häntä kuuntelette?" > Siirry

Biblia (1776)

Mark. 3:21 Ja kuin hänen omaisensa sen kuulivat, menivät he ulos ottamaan häntä kiinni; sillä he sanoivat: hän on mielettömäksi tullut.

Ruotsi (1917)

Mark. 3:21 Då nu hans närmaste fingo höra härom, gingo de åstad för att taga vara på honom; ty de menade att han var från sina sinnen.

KJV (1789)

Mark. 3:21 And when his friends heard of it, they went out to lay hold on him: for they said, He is beside himself.