KR 1933/-38
Mark. 3:14 Niin hän asetti kaksitoista olemaan kanssansa ja lähettääksensä heidät saarnaamaan, > Siirry

Rinnakkaisviitteet (KR 1933/-38)

Matt. 10:1 Ja hän kutsui tykönsä ne kaksitoista opetuslastaan ja antoi heille vallan ajaa ulos saastaisia henkiä ja parantaa kaikkinaisia tauteja ja kaikkinaista raihnautta. > Siirry
Matt. 10:2 Ja nämä ovat niiden kahdentoista apostolin nimet: ensimmäinen oli Simon, jota kutsuttiin Pietariksi, ja Andreas, hänen veljensä, sitten Jaakob Sebedeuksen poika, ja Johannes, hänen veljensä, > Siirry
Matt. 10:3 Filippus ja Bartolomeus, Tuomas ja Matteus, publikaani, Jaakob, Alfeuksen poika, ja Lebbeus, lisänimeltä Taddeus, > Siirry
Matt. 10:4 Simon Kananeus ja Juudas Iskariot, sama, joka hänet kavalsi. > Siirry

Biblia (1776)

Mark. 3:14 Ja hän sääsi ne kaksitoistakymmentä olemaan tykönänsä, että hän heitä lähettäis saarnaamaan;

Ruotsi (1917)

Mark. 3:14 Så förordnade han tolv som skulle följa honom, och som han ville sända ut till att predika,

KJV (1789)

Mark. 3:14 And he ordained twelve, that they should be with him, and that he might send them forth to preach,