KR 1933/-38
Luuk. 9:1 Niin hän kutsui kokoon ne kaksitoista ja antoi heille voiman ja vallan kaikkia riivaajia vastaan ja voiman parantaa tauteja. > Siirry

Rinnakkaisviitteet (KR 1933/-38)

Mark. 3:13 Ja hän nousi vuorelle ja kutsui tykönsä ne, jotka hän itse tahtoi, ja he menivät hänen tykönsä. > Siirry
Luuk. 6:13 Ja päivän tultua hän kutsui tykönsä opetuslapsensa ja valitsi heistä kaksitoista, joille hän myös antoi apostolin nimen: > Siirry

Biblia (1776)

Luuk. 9:1 Mutta hän kutsui kokoon kaksitoistakymmentä opetuslastansa, ja antoi heille voiman ja vallan kaikkein perkeleiden ylitse, ja taudit parantaa,

Ruotsi (1917)

Luuk. 9:1 Och han kallade tillhopa de tolv och gav dem makt och myndighet över alla onda andar, så ock makt att bota sjukdomar.

KJV (1789)

Luuk. 9:1 Then he called his twelve disciples together, and gave them power and authority over all devils, and to cure diseases.