KR 1933/-38
Luuk. 6:7 Ja keksiäkseen jotakin, mistä häntä syyttäisivät, kirjanoppineet ja fariseukset pitivät häntä silmällä, parantaisiko hän sapattina. > Siirry

Rinnakkaisviitteet (KR 1933/-38)

Luuk. 14:1 Ja kun hän sapattina tuli erään fariseusten johtomiehen taloon aterialle, pitivät he häntä silmällä. > Siirry

Biblia (1776)

Luuk. 6:7 Niin kirjanoppineet ja Pharisealaiset vartioitsivat häntä, josko hän sabbatina parantais, että he olisivat löytäneet kanteen häntä vastaan.

Ruotsi (1917)

Luuk. 6:7 Och de skriftlärde och faris‚erna vaktade på honom, för att se om han botade någon på sabbaten; de ville nämligen finna något att anklaga honom för.

KJV (1789)

Luuk. 6:7 And the scribes and Pharisees watched him, whether he would heal on the sabbath day; that they might find an accusation against him.