KR 1933/-38
Luuk. 24:52 Ja he kumarsivat häntä ja palasivat Jerusalemiin suuresti iloiten. > Siirry

Rinnakkaisviitteet (KR 1933/-38)

Joh. 16:22 Niin on myös teillä nyt murhe; mutta minä olen taas näkevä teidät, ja teidän sydämenne on iloitseva, eikä kukaan ota teiltä pois teidän iloanne. > Siirry

Biblia (1776)

Luuk. 24:52 Mutta kuin he häntä kumartaneet ja rukoilleet olivat, palasivat he Jerusalemiin suurella ilolla,

Ruotsi (1917)

Luuk. 24:52 Då tillbådo de honom och vände sedan tillbaka till Jerusalem, uppfyllda av stor glädje.

KJV (1789)

Luuk. 24:52 And they worshipped him, and returned to Jerusalem with great joy: