KR 1933/-38
Luuk. 23:12 Ja Herodes ja Pilatus tulivat sinä päivänä ystäviksi keskenään; he olivat näet ennen olleet toistensa vihamiehiä. > Siirry

Rinnakkaisviitteet (KR 1933/-38)

Ap.t. 4:27 Sillä totisesti, tässä kaupungissa kokoontuivat sinun pyhää Poikaasi Jeesusta vastaan, jonka sinä olet voidellut, sekä Herodes että Pontius Pilatus pakanain ja Israelin sukukuntain kanssa, > Siirry

Biblia (1776)

Luuk. 23:12 Sinä päivänä tuli Pilatus ja Herodes ystäviksi keskenänsä; sillä he olivat ennen vihamiehet olleet keskenänsä.

Ruotsi (1917)

Luuk. 23:12 Och Herodes och Pilatus blevo den dagen vänner med varandra; Förut hade nämligen dem emellan rått ovänskap.

KJV (1789)

Luuk. 23:12 And the same day Pilate and Herod were made friends together: for before they were at enmity between themselves.