KR 1933/-38
Luuk. 22:3 Niin saatana meni Juudaaseen, jota kutsuttiin Iskariotiksi ja joka oli yksi niistä kahdestatoista. > Siirry

Rinnakkaisviitteet (KR 1933/-38)

Joh. 13:2 Ja ehtoollisella oltaessa, kun perkele jo oli pannut Juudas Iskariotin, Simonin pojan, sydämeen, että hän kavaltaisi Jeesuksen, > Siirry
Joh. 13:27 Ja silloin, sen palan jälkeen, meni häneen saatana. Niin Jeesus sanoi hänelle: "Minkä teet, se tee pian." > Siirry

Biblia (1776)

Luuk. 22:3 Niin saatana oli mennyt Juudaan sisälle, jonka liikanimi oli Iskariot, joka oli kahdentoistakymmenen luvusta.

Ruotsi (1917)

Luuk. 22:3 Men Satan för in i Judas, som kallades Iskariot, och som var en av de tolv.

KJV (1789)

Luuk. 22:3 Then entered Satan into Judas surnamed Iscariot, being of the number of the twelve.