KR 1933/-38
Luuk. 2:2 Tämä verollepano oli ensimmäinen ja tapahtui Kyreniuksen ollessa Syyrian maaherrana. > Siirry

Ei rinnakkaisviitteitä

Biblia (1776)

Luuk. 2:2 Ja tämä veron-laskemus oli ensimäinen, joka tapahtui silloin, kun Kyrenius oli maaherra Syriassa.

Ruotsi (1917)

Luuk. 2:2 Detta var den första skattskrivningen, och den hölls, när Kvirinius var landshövding över Syrien.

KJV (1789)

Luuk. 2:2 (And this taxing was first made when Cyrenius was governor of Syria.)