KR 1933/-38
Luuk. 2:17 Ja kun he tämän olivat nähneet, ilmoittivat he sen sanan, joka oli puhuttu heille tästä lapsesta. > Siirry

Ei rinnakkaisviitteitä

Biblia (1776)

Luuk. 2:17 Kuin he tämän nähneet olivat, julistivat he sen sanoman, joka heille tästä lapsesta sanottu oli,

Ruotsi (1917)

Luuk. 2:17 Och när de hade sett det, omtalade de vad som hade blivit sagt till dem om detta barn.

KJV (1789)

Luuk. 2:17 And when they had seen it, they made known abroad the saying which was told them concerning this child.