KR 1933/-38
Luuk. 17:31 Sinä päivänä älköön se, joka katolla on ja jolla on tavaransa huoneessa, astuko alas niitä noutamaan; ja älköön myös se, joka pellolla on, palatko takaisin. > Siirry

Rinnakkaisviitteet (KR 1933/-38)

Matt. 24:17 joka on katolla, älköön astuko alas noutamaan, mitä hänen huoneessansa on, > Siirry
Matt. 24:18 ja joka on pellolla, älköön palatko takaisin noutamaan vaippaansa. > Siirry
Mark. 13:15 joka on katolla, älköön astuko alas älköönkä menkö sisään noutamaan mitään huoneestansa; > Siirry
Mark. 13:16 ja joka on mennyt pellolle, älköön palatko takaisin noutamaan vaippaansa. > Siirry
Luuk. 21:21 Silloin ne, jotka Juudeassa ovat, paetkoot vuorille, ja jotka ovat kaupungissa, lähtekööt sieltä pois, ja jotka maalla ovat, älkööt sinne menkö. > Siirry

Biblia (1776)

Luuk. 17:31 Joka sinä päivänä katon päällä on, ja hänen tavaransa ovat huoneessa, niin älköön astuko alas niitä ottamaan. Ja joka pellolla on, niin älköön myös palatko takaisin.

Ruotsi (1917)

Luuk. 17:31 Den som den dagen är på taket och har sitt bohag inne i huset, han må icke stiga ned för att hämta det; ej heller må den som är ute på marken vända tillbaka.

KJV (1789)

Luuk. 17:31 In that day, he which shall be upon the housetop, and his stuff in the house, let him not come down to take it away: and he that is in the field, let him likewise not return back.