KR 1933/-38
Luuk. 16:5 Ja hän kutsui luoksensa jokaisen herransa velallisista ja sanoi ensimmäiselle: 'Paljonko sinä olet velkaa minun herralleni?' > Siirry

Ei rinnakkaisviitteitä

Biblia (1776)

Luuk. 16:5 Ja hän kutsui tykönsä kaikki herransa velvolliset ja sanoi ensimäiselle: kuinka paljo sinä olet minun herralleni velkaa?

Ruotsi (1917)

Luuk. 16:5 Och han kallade till sig sin herres gäldenärer, var och en särskilt. Och han frågade den förste: 'Huru mycket är du skyldig min herre?'

KJV (1789)

Luuk. 16:5 So he called every one of his lord's debtors unto him, and said unto the first, How much owest thou unto my lord?