KR 1933/-38
Luuk. 16:29 Mutta Aabraham sanoi: 'Heillä on Mooses ja profeetat; kuulkoot niitä'. > Siirry

Rinnakkaisviitteet (KR 1933/-38)

Jes. 8:20 "Pysykää laissa ja todistuksessa!" Elleivät he näin sano, ei heillä aamunkoittoa ole. > Siirry
Joh. 5:39 Te tutkitte kirjoituksia, sillä teillä on mielestänne niissä iankaikkinen elämä, ja ne juuri todistavat minusta; > Siirry
Joh. 5:45 Älkää luulko, että minä olen syyttävä teitä Isän tykönä; teillä on syyttäjänne, Mooses, johon te panette toivonne. > Siirry
2Tim. 3:16 Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan Hengen vaikutuksesta, on myös hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhurskaudessa, > Siirry

Biblia (1776)

Luuk. 16:29 Sanoi hänelle Abraham: heillä on Moses ja prophetat; kuulkoot niitä.

Ruotsi (1917)

Luuk. 16:29 Men Abraham sade: 'De hava Moses och profeterna; dem må de lyssna till.'

KJV (1789)

Luuk. 16:29 Abraham saith unto him, They have Moses and the prophets; let them hear them.