KR 1933/-38
Luuk. 15:2 Mutta fariseukset ja kirjanoppineet nurisivat ja sanoivat: "Tämä ottaa vastaan syntisiä ja syö heidän kanssaan". > Siirry

Rinnakkaisviitteet (KR 1933/-38)

Luuk. 5:29 Ja Leevi valmisti hänelle suuret pidot kodissaan; ja siellä oli suuri joukko publikaaneja ja muita aterioimassa heidän kanssaan. > Siirry

Biblia (1776)

Luuk. 15:2 Ja Pharisealaiset ja kirjanoppineet napisivat ja sanoivat: tämä syntisiä vastaan ottaa ja syö heidän kanssansa.

Ruotsi (1917)

Luuk. 15:2 Men faris‚erna och de skriftlärde knorrade och sade: "Denne tager emot syndare och äter med dem."

KJV (1789)

Luuk. 15:2 And the Pharisees and scribes murmured, saying, This man receiveth sinners, and eateth with them.