KR 1933/-38
Luuk. 14:7 Ja huomatessaan, kuinka kutsutut valitsivat itselleen ensimmäisiä sijoja, hän puhui heille vertauksen ja sanoi heille: > Siirry

Rinnakkaisviitteet (KR 1933/-38)

Matt. 23:6 ja rakastavat ensimmäistä sijaa pidoissa ja etumaisia istuimia synagoogissa, > Siirry

Biblia (1776)

Luuk. 14:7 Mutta hän sanoi vieraille vertauksen, koska hän ymmärsi, kuinka he valitsivat ylimmäisiä istuimia, sanoen heille:

Ruotsi (1917)

Luuk. 14:7 Då han nu märkte huru gästerna utvalde åt sig de främsta platserna, framställde han för dem en liknelse; han sade till dem:

KJV (1789)

Luuk. 14:7 And he put forth a parable to those which were bidden, when he marked how they chose out the chief rooms; saying unto them,