KR 1933/-38
Luuk. 14:6 Eivätkä he kyenneet vastaamaan tähän. > Siirry

Ei rinnakkaisviitteitä

Biblia (1776)

Luuk. 14:6 Ja ei he taitaneet häntä tähän vastata.

Ruotsi (1917)

Luuk. 14:6 Och de förmådde icke svara något härpå.

KJV (1789)

Luuk. 14:6 And they could not answer him again to these things.