KR 1933/-38
Luuk. 14:32 Ja ellei kykene, niin hän, toisen vielä ollessa kaukana, lähettää hänen luoksensa lähettiläät hieromaan rauhaa. > Siirry

Ei rinnakkaisviitteitä

Biblia (1776)

Luuk. 14:32 Muutoin, kuin hän vielä kaukana on, niin hän lähettää hänelle sanan ja rukoilee rauhaa.

Ruotsi (1917)

Luuk. 14:32 Om så icke är, måste han ju, medan den andre ännu är långt borta, skicka sändebud och underhandla om fred.

KJV (1789)

Luuk. 14:32 Or else, while the other is yet a great way off, he sendeth an ambassage, and desireth conditions of peace.