KR 1933/-38
Luuk. 14:29 etteivät, kun hän on pannut perustuksen, mutta ei kykene saamaan rakennusta valmiiksi, kaikki, jotka sen näkevät, rupeaisi pilkkaamaan häntä > Siirry

Ei rinnakkaisviitteitä

Biblia (1776)

Luuk. 14:29 Ettei, kuin hän perustuksen laskenut on, ja ei voi sitä täyttää, kaikki, jotka sen näkevät, rupee pilkkaamaan häntä,

Ruotsi (1917)

Luuk. 14:29 Eljest, om han lade grunden, men icke förmådde fullborda verket skulle ju alla som finge se det begynna att begabba honom

KJV (1789)

Luuk. 14:29 Lest haply, after he hath laid the foundation, and is not able to finish it, all that behold it begin to mock him,