KR 1933/-38
Luuk. 13:29 Ja tulijoita saapuu idästä ja lännestä ja pohjoisesta ja etelästä, ja he aterioitsevat Jumalan valtakunnassa. > Siirry

Rinnakkaisviitteet (KR 1933/-38)

Ps. 107:3 ja koonnut pakanamaista, idästä ja lännestä, pohjoisesta ja meren puolelta. > Siirry
Jes. 2:2 Aikojen lopussa on Herran temppelin vuori seisova vahvana, ylimmäisenä vuorista, kukkuloista korkeimpana, ja kaikki pakanakansat virtaavat sinne. > Siirry
Jes. 49:12 Katso heitä, he tulevat kaukaa! Katso, nuo pohjoisesta, nuo lännestä, nuo Siinimin maalta! > Siirry
Mal. 1:11 Sillä auringon noususta hamaan sen laskuun on minun nimeni oleva suuri pakanain seassa, ja joka paikassa uhrataan ja tuodaan minun nimeni kunniaksi puhdas ruokauhri. Sillä minun nimeni on oleva suuri pakanain seassa, sanoo Herra Sebaot. > Siirry
Luuk. 14:15 Tämän kuullessaan eräs pöytäkumppaneista sanoi hänelle: "Autuas se, joka saa olla aterialla Jumalan valtakunnassa!" > Siirry

Biblia (1776)

Luuk. 13:29 Ja heidän pitää tuleman idästä ja lännestä, pohjoisesta ja etelästä, ja Jumalan valtakunnassa istuman.

Ruotsi (1917)

Luuk. 13:29 Ja, människor skola komma från öster och väster, från norr och söder och bliva bordsgäster i Guds rike.

KJV (1789)

Luuk. 13:29 And they shall come from the east, and from the west, and from the north, and from the south, and shall sit down in the kingdom of God.