KR 1933/-38
Luuk. 13:2 Niin Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Luuletteko, että nämä galilealaiset olivat syntisemmät kuin kaikki muut galilealaiset, koska he saivat kärsiä tämän? > Siirry

Rinnakkaisviitteet (KR 1933/-38)

Joh. 9:2 Ja hänen opetuslapsensa kysyivät häneltä sanoen: "Rabbi, kuka teki syntiä, tämäkö vai hänen vanhempansa, että hänen piti sokeana syntymän?" > Siirry

Biblia (1776)

Luuk. 13:2 Ja Jesus vastasi ja sanoi heille: luuletteko, että nämät Galilealaiset olivat syntiset kaikkein Galilealaisten suhteen, että heidän senkaltaista täytyi kärsiä?

Ruotsi (1917)

Luuk. 13:2 Då svarade han och sade till dem: "Menen I att dessa galil‚er voro större syndare än alla andra galil‚er, eftersom de fingo lida sådant?

KJV (1789)

Luuk. 13:2 And Jesus answering said unto them, Suppose ye that these Galilaeans were sinners above all the Galilaeans, because they suffered such things?