KR 1933/-38
Luuk. 13:14 Mutta synagoogan esimies, joka närkästyi siitä, että Jeesus paransi sapattina, rupesi puhumaan ja sanoi kansalle: "Kuusi päivää on, joina tulee työtä tehdä; tulkaa siis niinä päivinä parannuttamaan itseänne, älkääkä sapatinpäivänä." > Siirry

Rinnakkaisviitteet (KR 1933/-38)

2Moos. 20:8 Muista pyhittää lepopäivä. > Siirry
2Moos. 20:9 Kuusi päivää tee työtä ja toimita kaikki askareesi; > Siirry
2Moos. 20:10 mutta seitsemäs päivä on Herran, sinun Jumalasi, sapatti; silloin älä mitään askaretta toimita, älä sinä älköönkä sinun poikasi tai tyttäresi, sinun palvelijasi tai palvelijattaresi tai juhtasi älköönkä muukalaisesi, joka sinun porteissasi on. > Siirry
5Moos. 5:13 Kuusi päivää tee työtä ja toimita kaikki askareesi; > Siirry

Biblia (1776)

Luuk. 13:14 Niin vastasi synagogan päämies ja närkästyi, että Jesus paransi sabbatina, ja sanoi kansalle: kuusi päivää ovat, joina sopii työtä tehdä; niinä te tulkaat ja antakaat teitänne parantaa, ja ei sabbatin päivänä.

Ruotsi (1917)

Luuk. 13:14 Men det förtröt synagogföreståndaren att Jesus på sabbaten botade sjuka; och han tog till orda och sade till folket: "Sex dagar finnas, på vilka man bör arbeta. På dem mån I alltså komma och låta bota eder, men icke på sabbatsdagen.

KJV (1789)

Luuk. 13:14 And the ruler of the synagogue answered with indignation, because that Jesus had healed on the sabbath day, and said unto the people, There are six days in which men ought to work: in them therefore come and be healed, and not on the sabbath day.