KR 1933/-38
Luuk. 13:1 Samaan aikaan oli saapuvilla muutamia, jotka kertoivat hänelle niistä galilealaisista, joiden veren Pilatus oli sekoittanut heidän uhriensa vereen. > Siirry

Ei rinnakkaisviitteitä

Biblia (1776)

Luuk. 13:1 Ja olivat muutamat sillä ajalla siinä, jotka ilmoittivat hänelle Galilealaisista, joiden veren Pilatus oli heidän uhriensa kanssa sekoittanut.

Ruotsi (1917)

Luuk. 13:1 Vid samma tid kommo några och berättade för honom om de galil‚er vilkas blod Pilatus hade blandat med deras offer.

KJV (1789)

Luuk. 13:1 There were present at that season some that told him of the Galilaeans, whose blood Pilate had mingled with their sacrifices.