KR 1933/-38
Luuk. 11:53 Ja hänen sieltä lähtiessään kirjanoppineet ja fariseukset rupesivat kovasti ahdistamaan häntä ja urkkimaan häneltä moninaisia, > Siirry

Ei rinnakkaisviitteitä

Biblia (1776)

Luuk. 11:53 Mutta kuin hän oli nämät heille sanonut, rupesivat lainoppineet ja Pharisealaiset kovin häntä ahdistamaan ja viettelemään häntä puhumaan monesta,

Ruotsi (1917)

Luuk. 11:53 När han inför allt folket sade detta till dem, blevo faris‚erna och de lagkloke mycket förbittrade och gåvo sig i strid med honom om många stycken;

KJV (1789)

Luuk. 11:53 And as he said these things unto them, the scribes and the Pharisees began to urge him vehemently, and to provoke him to speak of many things: