KR 1933/-38
Luuk. 11:43 Voi teitä, te fariseukset, kun te rakastatte etumaista istuinta synagoogissa ja tervehdyksiä toreilla! > Siirry

Rinnakkaisviitteet (KR 1933/-38)

Mark. 12:38 Ja opettaessaan hän sanoi: "Varokaa kirjanoppineita, jotka mielellään käyskelevät pitkissä vaipoissa ja haluavat tervehdyksiä toreilla > Siirry
Luuk. 20:46 "Kavahtakaa kirjanoppineita, jotka mielellään käyskelevät pitkissä vaipoissa ja haluavat tervehdyksiä toreilla ja etumaisia istuimia synagoogissa ja ensimmäisiä sijoja pidoissa, > Siirry

Biblia (1776)

Luuk. 11:43 Voi teitä, te Pharisealaiset! jotka rakastatte ylimmäisiä istuimia synagogissa ja tervehdyksiä turulla.

Ruotsi (1917)

Luuk. 11:43 Ve eder, I faris‚er, som gärna viljen sitta främst i synagogorna och gärna viljen bliva hälsade på torgen!

KJV (1789)

Luuk. 11:43 Woe unto you, Pharisees! for ye love the uppermost seats in the synagogues, and greetings in the markets.