KR 1933/-38
Luuk. 11:19 Mutta jos minä Beelsebulin voimalla ajan ulos riivaajia, kenenkä voimalla sitten teidän lapsenne ajavat niitä ulos? Sentähden he tulevat olemaan teidän tuomarinne. > Siirry

Ei rinnakkaisviitteitä

Biblia (1776)

Luuk. 11:19 Mutta jos minä perkeleitä beelsebubin kautta ajan ulos, kenenkä kautta teidän poikanne niitä ajavat ulos? Sentähden heidän pitää oleman teidän tuomarinne.

Ruotsi (1917)

Luuk. 11:19 Men om det är med Beelsebul som jag driver ut de onda andarna, med vem driva då edra egna anhängare ut dem? De skola alltså vara edra domare.

KJV (1789)

Luuk. 11:19 And if I by Beelzebub cast out devils, by whom do your sons cast them out? therefore shall they be your judges.